Khóa 47

Giọt sữa giữa đời thường
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 10338
Số lượt tải: 1933

Pháp âm cùng danh mục

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
20979
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
15452
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
13080
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
11361
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
4106
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
5100
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
4081
532