Khóa 74

Gieo Hạt Bồ Đề
Giảng sư Thích Đức Trường
Số lượt nghe: 4802
Số lượt tải: 688

Pháp âm cùng danh mục

Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
13853
1458
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9436
950
Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7032
655
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6744
609
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
7008
693
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
7633
767
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
6952
982
Hồi Hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6712
852
Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
7467
828
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6403
576
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
6500
832