Pháp thoại buổi sáng

Giáo dục đạo đức | ĐĐ. Thích Tâm Điều
Thích Tâm Điều
Số lượt nghe: 71
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

Vô Thường | ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
22
0
Giá trị của đồng tiền | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
Thích Tâm Huỳnh
26
0
Mình Thích Thì Mình Đi Thôi! | ĐĐ. Thích Tâm Điều
Thích Tâm Điều
8
0
Mục đích của người học Phật | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
Thích Tâm Trịnh
47
0
Tin Thầy | ĐĐ. Thích Tâm Dược
Thích Tâm Dược
39
0
Cái Giá Ở Đời | Thích Tâm Chất
Thích Tâm Chất
46
2
Buông Bỏ Tham - Sân - Si Như Thế Nào? | Thích Tâm Tuyền
Thích Tâm Tuyền
63
0
Học Hay Hành, Việc Nào Cần Hơn? | Thích Tâm Điển
Thích Tâm Điển
87
0
Bài 70: Để Có Bình An Hạnh Phúc Cần Nhớ 6 Điều Này - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
47
10
Pháp Hoa Tâm Đắc kỳ 6 : Ý nghĩa phẩm Phổ Môn và hình tượng Quán Thế Âm
Thích Tâm Thiện
255
0
Bài 69: Trả Thù Hay Tha Thứ | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
154
49
Để Làm Đẹp Cho Đời | ĐĐ. Thích Tâm Trí
Thích Tâm Trí
81
0