Khóa 78

Giận hờn vu vơ - KTPT 78
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 11184
Số lượt tải: 481

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải phần 7 - KTPT 78
Thích Pháp Đăng
7610
568
Giận hờn vu vơ - KTPT 78
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11037
885
Vượt qua danh lợi - KTPT 78
Thích Tâm Đại
7518
643
Đâu là Tịnh Độ của người Việt - KTPT 78
Thích Đạo Quang
7038
536
Kinh A Di Đà giảng giải phần 7 - KTPT 78
Thích Pháp Đăng
6884
293
Vượt qua danh lợi - KTPT 78
Thích Tâm Đại
7334
347
Đâu là Tịnh Độ của người Việt - KTPT 78
Thích Đạo Quang
7011
331