Khóa 47

Giải nghi về tịnh độ
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 3737
Số lượt tải: 568

Pháp âm cùng danh mục

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Thượng Tọa Thích Minh Thành
20269
3025
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
14617
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
12273
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
10696
1207
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
4716
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
3752
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9761
1933