Khóa 95

Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 860
Số lượt tải: 15

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1045
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
992
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
825
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
994
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
932
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
882
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
931
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
980
3
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
976
4