Khóa 95

Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 1099
Số lượt tải: 242

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1169
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
955
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1091
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
915
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1032
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
974
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1043
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1080
3
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1093
4