Khóa 94

Giấc mơ gặp Phật
Giảng sư Thích Tâm Tri
Số lượt nghe: 1152
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1579
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1138
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1061
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1493
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1119
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1350
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1175
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
5157
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1529
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1094
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1296
14
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1500
9