Khóa 94

Giấc mơ gặp Phật
Giảng sư Thích Tâm Tri
Số lượt nghe: 1294
Số lượt tải: 14

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1577
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1137
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1058
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1492
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1119
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1350
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1174
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
5153
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1528
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1094
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1152
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1499
9