Khóa 92

Già chưa? Chết chưa?
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 1107
Số lượt tải: 14

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1004
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1415
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1698
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1180
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1039
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1010
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1100
13
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1194
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1359
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1042
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1020
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1619
7