Khóa 92

Già chưa? Chết chưa?
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 1885
Số lượt tải: 19

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1176
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1706
5
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1369
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1209
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1181
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1271
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1295
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1392
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1564
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1192
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1197
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1755
7