Khóa 94

Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1416
Số lượt tải: 9

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1472
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1056
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
979
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1391
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1032
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1232
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1084
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
4325
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1438
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1010
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1217
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1077
1