Lễ Sám Hối

Đức Tin Của Người Học Phật
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 356
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
110
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
86
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
91
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
79
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
46
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
55
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
249
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
317
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
393
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
351
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
388
2
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
453
87