Lễ Sám Hối

Đức Tin Của Người Học Phật
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 1080
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
850
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
784
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
901
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
837
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
447
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
440
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
948
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1037
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1071
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1034
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
998
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1056
87