Lễ Sám Hối

Đức Tin Của Người Học Phật
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 748
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
501
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
482
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
556
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
488
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
225
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
229
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
630
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
723
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
746
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
698
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
683
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
756
87