Khóa 67

Đức Phật trong tôi
Giảng sư Thích Đức Tường
Số lượt nghe: 3888
Số lượt tải: 533

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13708
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9580
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10186
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10636
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10370
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23736
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4309
546
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3940
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5176
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4263
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5699
996