Lễ Sám Hối

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
Số lượt nghe: 905
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
835
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
966
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
898
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
473
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
468
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1003
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1096
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1126
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1091
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1135
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1049
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1107
87