Lễ Sám Hối

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
Số lượt nghe: 295
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
294
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
346
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
270
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
133
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
148
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
466
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
553
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
590
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
548
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
577
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
517
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
617
87