Lễ Sám Hối

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
Số lượt nghe: 300
Số lượt tải: 31

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
303
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
353
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
274
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
139
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
151
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
469
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
561
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
593
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
554
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
581
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
520
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
620
87