Con Tập Đến Chùa

Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 8572
Số lượt tải: 1601

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24787
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7981
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4011
563
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7725
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5217
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9146
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8437
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11036
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8129
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15189
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11590
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7840
1331