Con Tập Đến Chùa

Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 9418
Số lượt tải: 1601

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25641
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8728
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4685
563
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8482
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5974
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9873
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9196
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11862
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8902
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
16001
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12342
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8365
1331