Khóa 65

Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 11586
Số lượt tải: 1689

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11672
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17397
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9503
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
12018
3007
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18296
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4225
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4748
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4062
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4549
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7094
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3999
386