Khóa 65

Động lực cho sự tu tập
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 4435
Số lượt tải: 613

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11569
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17291
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9394
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11899
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11473
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18198
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4097
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4630
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3933
556
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6976
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3895
386