Khóa 65

Động lực cho sự tu tập
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 4553
Số lượt tải: 613

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11675
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17402
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9509
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
12020
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11590
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18299
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4227
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4751
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4063
556
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7097
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
4004
386