Khóa 84

Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 5382
Số lượt tải: 196

Pháp âm cùng danh mục

Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
11176
707
Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
8429
260
Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
9028
613
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
6126
234
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
10294
594
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9134
539
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
5716
190
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13511
452
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4632
200