Khóa 90

Đối mặt với khổ đau
Giảng sư Thượng tọa Thích Thiện Quý
Số lượt nghe: 1465
Số lượt tải: 42

Pháp âm cùng danh mục

Đối mặt với khổ đau
Thượng tọa Thích Thiện Quý
1834
62
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1568
36
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1556
16
Buông bỏ bỏ buông
Thích Tâm An
2876
48
Buông bỏ bỏ buông
Thích Tâm An
1538
43
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
2492
22
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
1777
22
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1809
57
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1464
69
Tiềm thức niệm Phật
Thích Trí Minh
2176
26
Tiềm thức niệm Phật
Thích Trí Minh
1533
30