Khóa 87

Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 5004
Số lượt tải: 151

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2180
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2544
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2512
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2522
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3490
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2593
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2795
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2693
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2301
36