Khóa 87

Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 2626
Số lượt tải: 79

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2039
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2282
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2368
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2364
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3347
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2423
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4843
151
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2482
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2155
36