Khóa 87

Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 2835
Số lượt tải: 79

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2210
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2576
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2546
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2557
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3522
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2626
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5045
151
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2776
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2335
36