Khóa Tu Mùa Hè 2011

Đi Tìm Thần Tượng - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 13346
Số lượt tải: 1850

Pháp âm cùng danh mục

Khai khóa " Khóa Tu Mùa Hè 2011 - đợt 2"
14870
1286
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
18419
2582
Nhận Diện Hạnh Phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16640
2272
Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
16604
1832
Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
22389
17963
Nguồn năng lượng mầu nhiệm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8668
1514
Nhận diện hạnh phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5982
1117
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
6299
1271
Tuổi Trẻ và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
4021
672
Tuổi Trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
6523
1108
Tuổi trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
20164
2952
Chuyện Nhỏ Quanh Ta - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13243
1782