Khóa 84

Đi qua nghiệp duyên
Giảng sư Thích An Đạt
Số lượt nghe: 11222
Số lượt tải: 707

Pháp âm cùng danh mục

Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
8456
260
Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
9061
613
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
6153
234
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
10323
594
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9179
539
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
5756
190
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5421
196
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13547
452
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4664
200