Khóa 84

Đi qua nghiệp duyên
Giảng sư Thích An Đạt
Số lượt nghe: 8856
Số lượt tải: 272

Pháp âm cùng danh mục

Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
11550
708
Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
9446
620
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
6461
235
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
10660
594
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9494
539
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
6039
190
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5714
196
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13846
452
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4931
200