Khóa 67

Đi qua dòng sanh tử
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 5416
Số lượt tải: 996

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13478
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9355
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9943
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10395
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10128
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23489
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4066
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3620
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3676
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4929
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3992
539