Phước duyên gặp thầy

Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 16358
Số lượt tải: 2875

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16988
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11510
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11447
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15671
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12887
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8914
1337
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18794
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9710
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16960
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14660
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6147
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5908
297