Khóa 95

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
Số lượt nghe: 974
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
798
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
926
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
769
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
940
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
872
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
820
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
873
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
916
3
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
907
4