Khóa 95

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
Số lượt nghe: 1141
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
931
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1069
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
895
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
1078
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1013
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
953
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1018
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1057
3
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1070
4