Phước duyên gặp thầy

Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 20206
Số lượt tải: 3556

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17638
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12363
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11987
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16342
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13624
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9484
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17219
2875
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10303
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17824
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15236
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6745
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6399
297