Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
Số lượt nghe: 129871
Số lượt tải: 14523

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47810
4534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41075
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37514
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34159
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48565
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38536
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34129
10073
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43616
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
65939
11672
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
70947
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103444
17835
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31605
4379