Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
Số lượt nghe: 130094
Số lượt tải: 14523

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
47953
4534
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
41183
3301
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
37637
4090
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
34261
4502
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
48688
8677
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
38654
3626
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
34260
10651
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
43756
5944
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
66205
11679
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
71137
7600
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
103895
17844
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
31819
4383