Lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 29186
Số lượt tải: 830

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
628
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1027
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1460
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2512
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5974
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4823
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3720
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4966
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8855
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4775
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13329
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10767
262