Lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 29590
Số lượt tải: 830

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1833
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1632
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
2428
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
3049
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6554
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5413
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
4243
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5489
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9506
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
5258
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13804
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
11294
262