Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2013
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 11868
Số lượt tải: 770

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1041
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1254
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1683
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2695
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6200
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5040
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3896
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5156
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9145
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4929
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13486
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10951
262