Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2012
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 18285
Số lượt tải: 2318

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
221
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
715
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1122
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2142
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5567
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4516
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3384
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4638
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8419
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4461
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13018
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10409
262