Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2011
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 18932
Số lượt tải: 2227

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
1018
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1240
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1669
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2680
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
6185
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
5025
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3885
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
5143
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
9128
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4919
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13474
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10939
262