Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2008
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 21504
Số lượt tải: 3163

Pháp âm cùng danh mục

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
643
0
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
1041
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
1473
26
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
2524
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
5988
63
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
4834
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
3731
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4978
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
8865
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4786
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
13340
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
10776
262