Phật Sự

Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1213
Số lượt tải: 50

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1193
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1360
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1221
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1230
1
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2205
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2621
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6575
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5134
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8572
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7655
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9018
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10632
361