Khóa 82

Củng cố niềm tin
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 5142
Số lượt tải: 219

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
19756
991
Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8726
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
14681
499
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16382
645
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6724
281