Khóa 95

Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 1070
Số lượt tải: 4

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1143
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
932
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1071
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
896
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
1079
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1014
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
953
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1019
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1059
3