Khóa 95

Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 409
Số lượt tải: 4

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
508
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
416
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
439
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
368
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
470
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
430
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
423
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
469
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
477
3