Khóa 95

Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 1077
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1166
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
953
15
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1090
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
914
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
1098
242
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
1031
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
971
16
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
1041
132
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1089
4