Con Tập Đến Chùa

Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 8616
Số lượt tải: 1515

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25329
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8433
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4410
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9072
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8203
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5663
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9585
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8902
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11552
2058
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15679
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12046
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8225
1331