Chùa Thực Hiện

Con Đường Giác Ngộ phần 2
Chùa Thực Hiện
Số lượt nghe: 21310
Số lượt tải: 11586

Pháp âm cùng danh mục

AN CƯ KIẾT HẠ 2021 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Giọng đọc: Thích Tâm Biện
1395
0
Tìm Về Bến Giác - Tập 4
8695
365
Tìm Về Bến Giác - Tập 3
8051
388
Tìm Về Bến Giác - Tập 2
8329
387
Tìm Về Bến Giác - Tập 1
15926
574
Con Đường Giác Ngộ phần 4
Chùa Thực Hiện
18920
1515
Con Đường Giác Ngộ phần 3
Chùa Thực Hiện
15799
25668
Con Đường Giác Ngộ phần 1
Chùa Thực Hiện
45170
38689
Tỉnh mộng - tập 1
Chùa Thực Hiện
23669
2278
Tỉnh mộng - tập 2
Chùa Thực Hiện
13127
1582
Chợt tỉnh cơn mê
Chùa Thực Hiện
18519
1909
Trở lại đường xưa - Tập 1
Chùa Thực Hiện
14654
1526