Chùa Thực Hiện

Con Đường Giác Ngộ phần 1
Chùa Thực Hiện
Số lượt nghe: 43877
Số lượt tải: 38689

Pháp âm cùng danh mục

AN CƯ KIẾT HẠ 2021 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Giọng đọc: Thích Tâm Biện
482
0
Tìm Về Bến Giác - Tập 4
7864
365
Tìm Về Bến Giác - Tập 3
7051
388
Tìm Về Bến Giác - Tập 2
7187
387
Tìm Về Bến Giác - Tập 1
14769
574
Con Đường Giác Ngộ phần 4
Chùa Thực Hiện
17886
1515
Con Đường Giác Ngộ phần 3
Chùa Thực Hiện
14579
25668
Con Đường Giác Ngộ phần 2
Chùa Thực Hiện
20057
11586
Tỉnh mộng - tập 1
Chùa Thực Hiện
22716
2278
Tỉnh mộng - tập 2
Chùa Thực Hiện
11523
1582
Chợt tỉnh cơn mê
Chùa Thực Hiện
17610
1909
Trở lại đường xưa - Tập 1
Chùa Thực Hiện
14050
1526