Khóa 84

Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 9028
Số lượt tải: 613

Pháp âm cùng danh mục

Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
11176
707
Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
8429
260
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
6127
234
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
10294
594
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9134
539
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
5716
190
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5383
196
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13511
452
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4632
200