Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 4877
Số lượt tải: 72

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5057
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9815
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2939
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2413
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5932
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4420
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3533
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1900
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1809
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1754
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1713
33