Lễ Sám Hối

Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
Số lượt nghe: 557
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
304
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
303
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
358
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
278
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
139
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
153
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
471
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
563
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
597
45
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
584
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
524
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
621
87