Lễ Sám Hối

Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
Số lượt nghe: 398
Số lượt tải: 45

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
115
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
91
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
96
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
82
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
48
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
57
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
259
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
324
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
357
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
391
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
360
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
460
87