Lễ Sám Hối

Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
Số lượt nghe: 500
Số lượt tải: 45

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
207
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
185
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
229
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
177
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
94
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
106
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
369
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
443
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
459
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
493
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
442
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
543
87