Khóa Tu Mùa Hè 2015

Cho những ước mơ bay xa - KTMH 2015
Đỗ Nhật Nam
Số lượt nghe: 12254
Số lượt tải: 554

Pháp âm cùng danh mục

Tọa đàm - Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
16087
575
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
12112
1045
Giọt Đắng Đời Ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11319
893
Sống Ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
13882
1778
Không Bao Giờ Muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
10068
864
Cho Đời Chút Ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
8349
784
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
11087
431
Cho đời chút ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
10067
465
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10230
392
Không bao giờ muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
30959
493
Sống ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
17268
818
Clip Tổng hợp Khóa tu mùa hè 2015
Chùa Hoằng Pháp
27280
597