Khóa Tu Mùa Hè 2015

Cho những ước mơ bay xa - KTMH 2015
Đỗ Nhật Nam
Số lượt nghe: 11858
Số lượt tải: 554

Pháp âm cùng danh mục

Tọa đàm - Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
15749
559
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
11785
1045
Giọt Đắng Đời Ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10987
893
Sống Ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
13543
1778
Không Bao Giờ Muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
9740
864
Cho Đời Chút Ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
8023
784
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
10730
431
Cho đời chút ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
9720
465
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9875
392
Không bao giờ muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
30635
493
Sống ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
16884
818
Clip Tổng hợp Khóa tu mùa hè 2015
Chùa Hoằng Pháp
26993
597