Khóa 94

Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
Số lượt nghe: 976
Số lượt tải: 4

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1394
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
991
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
917
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1297
97
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1170
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1006
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
3919
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1366
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
951
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1151
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1020
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1350
9